Ny förening

dna
Föreningens huvudsakliga mål
– Svensk sjukvård ska ha de bästa provtagnings- och behandlingsmetoderna
– Ingen boende i Sverige ska behöva egenfinansiera sin vård

Vilka är vi och varför har vi startat denna förening?
Vi är en grupp individer med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet som alla har upplevt ohälsa i sin nära familj samt vårdens svårigheter att diagnostisera och behandla ohälsan. Vi har själva behövt ta kontrollen för att ta reda på vad för ohälsa som drabbat oss och för att försöka få nödvändig behandling. Vi har inte kunnat förlita oss på den svenska vården när vi behövt den som mest. Vi har hamnat mellan stolarna, och har nu valt att aktivt försöka få till en förändring genom att starta denna förening. Vi kan inte längre acceptera felaktiga diagnoser på grund av otillräckliga testmetoder. Vårt mål är att förändra vården så att färre människor behöver lida. Detta är inte en förening som syftar till egenvård och behandlingstips. Vi vill istället att alla ska ha rätt till adekvat vård i Sverige. Tillsammans kan vi göra skillnad, därför är varje medlem viktig.

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Vi som har startat FSI har som främsta mål att svensk sjukvård ska ha de bästa och mest effektiva provtagningsmetoderna och behandlingsrekommendationerna i fråga om infektionssjukdomar som är väl kända, mindre kända och i dagsläget för oss helt okända. Det finns minst 320 000 oupptäckta virus (Ian Lipkin). Det upptäcks frekvent även nya bakterier och parasiter.

Målsättningen är helt enkelt ett friskare Sverige! Du som vill delta i denna resa får gärna bli medlem i föreningen. För 200 kr blir du medlem fram till ordinarie årsmöte som beräknas ske i mars/april 2018, dvs. om ca 1,5 år. Även hemmavarande barn under 18 år omfattas av medlemskapet. När du erlagt medlemsavgift och registrerat e-postadress kommer du bjudas in till föreningens medlemsforum på Facebook.

OBSERVERA ATT DET KOMMER ATT DRÖJA NÅGON VECKA TILL INNAN MAN KAN ERLÄGGA MEDLEMSAVGIFT. DETTA PGA ATT VI ÄNNU INTE KUNNAT REGISTRERA BANKKONTO DÅ VI AVVAKTAR ORGANISATIONSNUMMER FRÅN SKATTEVERKET. MEN REGISTRERA DIG GÄRNA REDAN NU SOM PRENUMERANT AV DETTA FORUM SÅ DU INTE MISSAR  NÄR DET ÄR DAGS!

Sjukdomar skapar inte bara lidande utan kostar även samhället pengar
Enligt beräkningar från Skandia ökar kostnaden för sjukskrivningar med 7 miljarder bara i år och beräknas uppgå till 51 miljarder kronor år 2019. Det är mer än hela Sveriges försvarsbudget. Det är dags att göra allt för att människor inte ska bli långtidssjuka och se till att de som är sjuka blir friska – i den mån det går. För att komma dit finns det ett absolut krav på att svensk sjukvård ska ligga i framkant när det gäller forskning, kliniska studier, omvärldsbevakning, validering av nya provtagningsmetoder och framtagande av effektiva behandlingsmetoder för sjukdomar som vi idag har svårt att diagnostisera eller där osäkerhetsfaktorn är stor i fråga om hur behandling ska ske på bästa sätt.

Vad går medlemsavgiften till?
Föreningen kommer framför allt att arbeta med att skapa kontakt med myndigheter, politiker, andra viktiga instanser, beslutsfattare och företrädare för det medicinska samfundet i syfte att uppnå målet. Föreningen kommer att bevaka både nationell och internationell forskning och försöka hjälpa till att vara kunskapsspridare. Medlemsavgiften behövs för att skapa en budget för de kostnader som uppstår vid detta arbete. Allt styrelsearbete sker ideellt, utan arvoden, och på egen fritid. Läs för övrigt den framtagna verksamhetsplanen som gäller till nästa årsmöte.

Om hemsidan
Denna sida är enbart tillfällig. En ny hemsida håller på att tas fram. Så snart den är klar kommer information att e-postas till registrerade medlemmar.

Vid frågor eller synpunkter kontakta styrelsen genom E-post: kontakta.fsi@gmail.com

Mats Lindström
Ordförande

ruta

Annons

Denna hemsida ersätts av ny

hemsida
Denna sida kommer nu ersättas av en ny sida
Styrelsen har beslutat att använda en annan plattform. Denna sida kommer dock att vara levande ett tag till men fasas ut. All ny information kommer att samlas på den nya sidan och jag rekommenderar  er alla att gå med i den. Där finns nu möjlighet att även teckna formellt medlemskap. Det kostar enbart 200 kr.

Klicka på nedan länk för att ta er vidare till den nya hemsidan
http://fsi-sverige.se/

Forskare eller specialistläkare sökes som faktagranskare

fsi-loggan-4
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
söker efter forskare eller specialistläkare, helst inom immunologi, infektion, inflammation, neurologi eller mikrobiologi.

FSI har för avsikt att gå ut med en frågeenkät som riktar sig till patienter med diagnos ME/CFS och/eller Fibromyalgi. Syftet med enkäten är i första hand att vägleda föreningen, och ytterst styrelsen, vilka frågor vi mest ska prioritera för att på ett effektivare sätt uppnå föreningens mål – att svensk sjukvård ska ha bättre diagnostik- och behandlingsmetoder för svårdiagnostiserade infektionssjukdomar (även dysfunktionellt immunförsvar).

Uppgiften innebär i första hand att vara faktagranskare av de frågor och svarsalternativ som kommer att användas. Viktigt är att den som är intresserad har god insyn i båda diagnoserna ME/CFS och Fibromyalgi.

I första hand söker vi dig som kan tänkas göra detta ideellt, för den goda sakens skull.

Vid intresse, maila styrelsen på kontakta.fsi@gmail.com

Övrig information
Föreningens hemsida kommer att byta hemsideadress och e-postadress under veckan. Båda systemen kommer dock att vara i bruk under en övergångsperiod. Mer information kommer inom kort.


Vänligen Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar

Föreningens logga

vald-logga
Vi har nu fattat beslut om en logga
Det blev ett ”Awareness band” med tre färger.

Det blev blått, lila och grönt och det finns en tanke bakom
Föreningen har som ambition att verka för förbättrad diagnostik och behandling för flera olika svårdiagnostiserade sjukdomar. Valet av färger utgår från några av dessa, nämligen:

– Blått för ME/CFS
– Lila för Fibromyalgi
– Grönt för Borrelia

Att de tre färgerna steglöst övergår i varandra förmedlar föreningens syfte att verka för många olika sjukdomar vars symptom kan vara överlappande.

Styrelsen